Verwachtingen worden werkelijkheid

De kracht van IBS is ons vermogen om klanten bij elk project dynamisch van dienst te zijn

Projecten in de kijker

IBS is uitgegroeid tot een gewaardeerde bouwpartner voor opdrachtgevers uit onder meer de volgende sectoren:

• Petrochemie en zware industrie
• Opslag en logistiek
• Voeding en farmaceutische nijverheid
• Energie, utiliteit en waterzuivering
• Zorginstellingen en kantoorbouw
• Appartementen en projectontwikkeling
• Congrescentra, horeca, studentenflats, scholen…

Graag nodigen we u uit om alvast enkele projecten in de kijker te bekijken.
Hier vindt u ook een (alfabetische) referentielijst van klanten waarvoor IBS al één of vaak meerdere projecten realiseerde.