Kwaliteit is geen toeval

Het proactieve kwaliteits- en veiligheidsbeleid van IBS is een grote meerwaarde voor onze opdrachtgevers.

Aandachtspunten veiligheid

De volgende 3 aandachtspunten zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden:

Arbeidsveiligheid

Al onze medewerkers krijgen extra vorming om veiligheidsrisico’s te voorkomen.


Speciaal opgeleide preventieverantwoordelijken waken over de naleving van de richtlijnen en coördineren de samenwerking met alle aangewezen specialisten.

Kwaliteitsnormen

IBS maakt een erezaak van interne kwaliteitszorg.


Normen, procedures en instructies maken deel uit van ons kwaliteitshandboek. We leggen we de lat steeds hoger.
l was het maar om het vertrouwen van onze opdrachtgevers telkens opnieuw te bevestigen.

Milieuzorg

Ieder bouwproject heeft een grote impact op de leefomgeving.

Zowel tijdens de realisatie als daarna. IBS is zich daarvan bewust.
eer orde op de werf, minder overlast voor omwonenden en maximale duurzaamheid van het uitgevoerde werk krijgen dan ook permanente aandacht.

De concrete uitwerking van deze punten vind je onder meer terug in enkele van onze veiligheidstools.

Wenst u meer informatie?

Contacteer ons