Project: Prayon - Puurs

In het najaar van 2019 startte IBS met de voorbereidingen voor het uitvoeren van een piperack (dat in een latere fase ook dienst zal doen als een gangpad) rond en in een bestaand productiegebouw, tankpark en technische installatie dewelke allemaal in dienst zijn.

Het doel was alle nutsleidingen om te leggen in een nieuwe structuur zodat het bestaande verouderde gebouw - dat hier momenteel grotendeels dienst toe doet - volledig gesloopt kan worden.
Op basis van verscheidene detailmetingen en een 3D-scan van de bestaande gebouwstructuur en het aanwezige leidingwerk werd een concept van de nieuwe structuur ontworpen. Deze nieuwe structuur voldoet aan de wensen van onze klant Prayon en loopt midden doorheen het gebouw.

Het voorbereidingstraject was zeer intensief. Vele factoren moesten in rekening genomen worden. De zeer beperkte werkruimte, onvoorspelbare ondergrond, clash-identificatie met bestaande elementen, de verwevenheid van de structuur doorheen de bestaande installaties en gebouwstructuur…
De nieuw te bouwen structuur werd met meerdere iteratieve aanpassingen volledig in 3D gemodelleerd.

Onze procesmatige aanpak heeft meer dan zijn vruchten afgeworpen tijdens de uitvoeringsfase. IBS leverde de structuur kwalitatief en met trots op.
Binnen het vooropgestelde tijdsbestek ondanks een langdurige stilstand ten gevolge van de Covid-19 crisis en conform de gemaakte afspraken.

Project: Prayon - Ruisbroek (Puurs)
Project: Prayon - Ruisbroek (Puurs)
Project: Prayon - Ruisbroek (Puurs)
Project: Prayon - Ruisbroek (Puurs)
Project: Prayon - Ruisbroek (Puurs)
Project: Prayon - Ruisbroek (Puurs)
Project: Prayon - Ruisbroek (Puurs)
Project: Prayon - Ruisbroek (Puurs)
Project: Prayon - Ruisbroek (Puurs)
Project: Prayon - Ruisbroek (Puurs)
Project: Prayon - Ruisbroek (Puurs)
Project: Prayon - Puurs
Project: Prayon - Ruisbroek (Puurs)
Project: Prayon - Puurs
Project: Prayon - Puurs