Toewijding is de sleutel tot succes

Inzet, enthousiasme en vakmanschap van gemotiveerde medewerkers zijn sterke troeven van IBS

Bouwen is mensenwerk

IBS Bouw hecht veel belang aan de omgang met en tussen mensen. Of het nu klanten zijn, leveranciers of ons eigen personeel.

Deze keuze vertaalt zich in onze 4 kernwaarden waarin menselijke interactie telkens een doorslaggevende rol speelt.
Ook onze bedrijfsmascotte VERA staat voor menselijke waarden:
ze is vriendelijk, eerlijk, respectvol en alert.

Klanten aan het woord:

Onze persoonlijke aanpak loont. Bij de meest recente tevredenheidsevaluatie door klanten, scoorde IBS zeer hoog op onder meer:
bereikbaarheid, het nakomen van afspraken en positieve attitude van het personeel.

Enkele citaten:

  • We hielden eraan u en uw team te danken voor de zeer grondige, constructieve en vooral
    professionele aanpak waarmee jullie deze dossiers gevolgd hebben.
    We kijken dan ook uit naar de continuïteit ervan, met een duurzame samenwerking als logisch gevolg.
  • Personeel werkt goed mee. Als er vragen/opmerkingen zijn, krijgen we de volle medewerking.
  • Tijdens rondgang van prijsvraag wordt er mee gedacht aan de beste oplossing voor ons probleem.
  • Ik kan er staat op maken; ook zonder mijn aanwezigheid.
  • Kleine of grote werken; de klant wordt geholpen.
  • Gedurende ondertussen al meerdere jaren blijft het aangenaam en goed werken met IBS!

Vacatures bij IBS

IBS is regelmatig op zoek naar bekwame vakmensen.
Motivatie, inzet en bereidheid om bij te leren zijn steeds vereist.

Bekijk de huidige vacatures en interessante profielen.

Stagiairs/medewerkers aan het woord:

IBS biedt ook graag jong talent de kans om een eerste werkervaring op te doen.
In samenwerking met de onderwijsinstellingen zetten we hun theoretische kennis om in praktijk.

Kom jij ons IBS-team versterken?

Vacatures bij IBS