Kwaliteit is geen toeval

Het proactieve kwaliteits- en veiligheidsbeleid van IBS is een grote meerwaarde voor onze opdrachtgevers.

Veiligheidstools

IBS maakt van veiligheid een absolute prioriteit.

In de eerste plaats om ongevallen te voorkomen.
Daarenboven komt een proactief preventiebeleid op de werf de kwaliteit van ons werk aantoonbaar ten goede.

Strikt volgens de normen van het VCA-P certificaat zorgen wij in nauw overleg met de veiligheidsdiensten van de opdrachtgever voor een probleemloze voortgang van het bouwtraject.

Resultaat: risicobeheersing en meer waardering voor het opgeleverde project.


Veiligheidstools

Toolbox

Per kwartaal zet IBS een veiligheidsthema in de kijker zoals Orde en netheid, Werken op hoogte, Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen, Materieel, ...

Maandelijks verdeelt IBS toolboxen die het actuele thema behandelen.
Daarnaast stelt IBS extra toolboxen op voor specifieke risico’s, zoals gebruik stofmaskers in productiezone, aandachtspunten betonstort, hijsen van lasten, gebruik van poederblustoestel, ...

LMRA

Een Last Minute Risico Analyse is een dagelijkse, korte risicobeoordeling voor de aanvang der werken.
Ondanks alle voorzorgsmaatregelen kan op elk moment de situatie veranderen (weersomstandigheden, werkzaamheden andere aannemer, …).
aarom overloopt de ploeg die de werken effectief uitvoert nogmaals alle mogelijk risico’s a.d.h.v. een checklist.

SOS

IBS moedigt zijn werknemers aan om ‘Stop’ te durven zeggen tegen Onveilige Situaties.
Om de werken veilig uit te kunnen voeren, moeten onmiddellijk maatregelen getroffen worden.
Dat begint met het melden van onveilige situaties en/of verbeterpunten.

Veiligheidstools
Veiligheidstools
Veiligheidstools

Wenst u meer informatie?

Contacteer ons