Kernwaarden

We construct customer satisfaction.
Een duidelijke, ambitieuze en positieve slagzin. En u mag ons daar ook op aanspreken.
IBS wil dit bereiken door dagdagelijks het verschil te maken op onze 4 kernwaarden.

SERVICE in het kwadraat

Service is voor ons meer dan een holle slogan.
Onze mensen staan de klant bij met raad en daad en een sterke focus op flexibiliteit, reactiesnelheid, bereikbaarheid, advies en ondersteuning, …


MEDEWERKERS

Ambitieuze doelstellingen kunnen we enkel verwezenlijken door de inzet van onze competente en gedreven medewerkers.
Teamwork, korte beslissingslijnen, fierheid en betrokkenheid staan hierbij centraal.


VEILIGHEID

Hoewel veiligheid een evidentie moet zijn in alle bedrijfsfacetten, streven wij expliciet en actief naar veiligheid in de breedste zin van het woord.


INVENTIVITEIT

Bouwen stelt ons steeds weer voor technische uitdagingen. Wij willen die overwinnen door maximaal gebruik te maken van innovatieve technieken, efficiënte werkmethodes en de inventiviteit van onze medewerkers.