Project: Wienerberger - Rumst

Dakrenovatie

Onze klant aan het woord:

In 2019 hebben we een zeer complexe dakrenovatie uitgevoerd op onze site te Rumst.

Het project bestond erin om een nieuwe dakconstructie te installeren met een overspanning van 50 m, een lengte van 135 m en 24 schouwen en dakdoorvoeren.
Gezien de hal vol staat met productiemachines was er geen mogelijkheid om de werken vanop de grond uit te voeren. Alles moest vanuit de lucht gebeuren.

Bovendien mocht er op geen enkel moment water in de hal komen waardoor eerst het nieuwe dak gemonteerd moest worden en nadien het oude dak vanonder de nieuwe constructie weggehaald moest worden.
Bijkomende complexiteit was de timing van maximaal 28 dagen productiestilstand.

Om dit alles tot een goed einde te brengen hadden we een partner nodig die veiligheid als absolute prioriteit hanteert, zeer gestructureerd werkt, flexibel is en vindingrijk de problemen oplost.
Deze partner vonden we bij IBS. Dankzij hun competentie, zeer degelijke voorbereiding, goede samenwerking en communicatie hebben we dit project met succes en binnen de vooropgezette timing kunnen afronden.