Project: Puratos - Lummen

Gas- en waterdichte UASB reactor

In de zomer van 2018 startte IBS met de bouw van een ronde gas- en vloeistofdichte UASB-reactor (Upflow Anaerobic Sludge Blanket) op de site van Puratos te Lummen. Deze reactor zal voorzien in de zuivering van het afvalwater afkomstig van de processen van de site. Het gevormde methaangas zal op zijn beurt hergebruikt worden voor lopende processen op de site.

Belangrijk was de bovenzijde perfect gasdicht uit te voeren. Daarvoor gebruikten we een HDPE-lining in combinatie met een monolithische stort van het bovenste deel van de betonnen wanden, de dakplaat en de doorhangende balken waar de ‘settlers’ later op geïnstalleerd zouden worden. (Deze settlers scheiden het behandelde water van het gevormde biogas.)

Daarnaast werd er - rekening houdend met het hydrodynamisch gedrag van het toekomstige afvalwater - vooropgesteld om alle piping parallel aan elkaar in te bouwen in de ronde tank.

Zelfs met deze zeer specifieke vereisten en de bijhorende complexiteit in uitvoering doorstond de gebouwde reactor met glans de water- en gastesten.

Project: Puratos - Lummen
Project: Puratos - Lummen
Project: Puratos - Lummen
Project: Puratos - Lummen
Project: Puratos - Lummen
Project: Puratos - Lummen