Project in de kijker: Prayon (Puurs)

Project in de kijker: Prayon (Puurs)

27/08/2021 - 13:54

In het najaar van 2019 startte IBS met de voorbereidingen voor het uitvoeren van een piperack (dat in een latere fase ook dienst zal doen als een gangpad) rond en in een bestaand productiegebouw, tankpark en technische installatie.

Vele factoren moesten in rekening genomen worden. Dankzij een zeer intensief voorbereidingstraject en een volledige 3D modellering konden we dit uitdagende project opleveren binnen het vooropgestelde tijdsbestek en conform de gemaakte afspraken.

Klik hier om meer te lezen over onze procesmatige aanpak van dit project.