IBS ondertekent het Safety My Priority-charter

07/03/2019 - 11:22

De Confederatie Bouw lanceerde op het Bouwforum van Batibouw 2019 haar nieuwe veiligheidscampagne.

Daarbij hoort ook een charter waarbij de deelnemende bedrijven zich ertoe verbinden veiligheid als prioritaire doelstelling op de werven na te streven.
Uiteraard heeft ook IBS dit charter met volle overtuiging onderschreven.

We willen allen samen werken aan een ongevalsvrije toekomst voor de Belgische bouwsector!